Miben segíthetünk Önnek?

Ha fontos Önnek, hogy a megkötni kívánt szerződése minden szempontból biztosítsa az érdekei azonnali és hathatós védelmét, úgy a közjegyzői okirat a megfelelő forma.

A közjegyzői okiratba foglalt szerződések és nyilatkozatok számos előnyös tulajdonsággal bírnak az egyszerű magánokirathoz vagy az ügyvéd által szerkesztett és ellenjegyzett, teljes bizonyító erejű magánokirathoz képest. Ezeknek az előnyöknek a forrása az, hogy a közjegyző hatósági személy, az általa készített okirat - a bírósági ítélethez hasonlóan - közvetlenül végrehajtható és közokirati bizonyító erővel bír.

A közjegyzők hatáskörébe tartozik továbbá - többek között - a ténytanúsítványok felvétele, előzetes bizonyítás elrendelése és igazságügyi szakértő kirendelése, mely eszközök szerződéshez kapcsolásával egy önállóan működő, a szerződéses kötelezettségek teljesítését egyedülálló eredményességgel biztosító rendszer hozható létre.

Egy ilyen szerződés alapvetően kizárhatja a jövőbeli pereskedéseket és jogvitákat, vagy legalábbis jelentősen megnehezíti a rosszhiszemű fél dolgát.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük a hatáskörünkbe tartozó szolgáltatások megismerése végett szíveskedjék megtekintetni Szolgáltatásainkat.

Fontos! A közjegyzó hatáskörébe nem tartozó ügyekben illetve általánosságban jogi tanácsadással nem foglalkozik.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztatónkat innen tudja letölteni: PDF

Ismerkedjen meg új szolgáltatásainkkal

Közjegyzői okiratok végrehajtási záradékolása:
A közjegyzői okiratba foglalt kötelezettségvállalás bizonyos törvényi előfeltételek teljesülése esetén közvetlenül végrehajtható. Tovább>>

Fizetési meghagyás:
A fizetési meghagyásos eljárás nem vitatott pénzkövetelések esetén egyszerű, költségtakarékos, és mindenekelőtt gyors ügyintézést biztosít. Tovább>>

Sorsolás tanúsítása
Bizonyos tények és körülmények, különösen versenytárgyalás, sorsolás tanúsítására a közjegyző akkor jogosult, ha ennek megtörténte vagy elmaradása jogkövetkezménnyel jár, és a tanúsítani kért eljárást a közjegyző jelenlétében folytatták le. Tovább>>

Élettársi nyilvántartás
Az élettársakat különböző kedvezmények illethetik meg a mindennapokban (pl. szolgálati lakás vagy egyéb munkáltató által nyújtott kedvezmények). Az adott szervezet megkövetelheti azonban az élettársi kapcsolat igazolását. Tovább>>

Elektronikus formátumú hitelesítések
A közjegyzői okiratról elektronikus formában is van lehetőség hiteles kiadmány kiadására, továbbá záradéki jellegű (pl. másolathitelesítési) tanúsítvány, valamint a közhiteles nyilvántartás adattartalmát tanúsító záradékok is elkészíthetők elektronikus formátumban. Tovább>>
Cím: Budapest, Munkásotthon utca 8/C. I/3. szám | Telefon: 370-4079 | Fax: 231-0718 | Email: info@hollyiroda.hu
© 2012