Díjszámítás
Fontos kiemelni, hogy egy szerződés, jognyilatkozat közjegyzői okiratba foglaltatása költségkímélő is lehet. Míg a közjegyzői okiratok nem készülnek drágábban, mint az ügyvéd által szerkesztettek, az esetleges szerződésszegések kapcsán felmerülő perköltségek teljes egészében megspórolhatók.

Az, hogy a közjegyzői okirat elkészítésének díja nem több az ügyvédi munkadíjnál, természetesen csak egy általános megközelítés, hiszen az ügyvédek - ellentétben a közjegyzőkkel- nem szabott díjakkal dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél nehezen látja előre a költségeket. A közjegyzői munkadíjakról viszont Igazságügy-miniszteri Rendelet szól. Az ügyérték és a terjedelem alapján a díj előre kikalkulálható és minden irodában egységes.

Konkrét ügyben a várható közjegyzői díj összegére nézve kérjük, szíveskedjék telefonon érdeklődni! Telefon: 369-7350

A hitelesítések munkadíjára nézve az alábbi példákat tudjuk megjelölni:
Címpéldány/ Névaláírás hitelesítés 1.500 Ft /aláírásonként
Másolat hitelesítés 520 Ft / oldal
Hiteles tulajdoni lap 6.200 Ft
Cégkivonat kb. 4.260 Ft (oldalszámtól függően; a feltüntetett ár 3 oldalas cégkivonat esetében érvényes)

                           A díjfizetés bankártyával is lehetséges.
Cím: Budapest, Munkásotthon utca 8/C. I/3. szám | Telefon: 369-7350 | Fax: 231-0718 | Email: info@hollyiroda.hu
© 2012